Công trình biệt thư Anh Đông – Hòa Lạc – HN

Một số hình ảnh thi công biệt thự của công nhân Công ty Tân Trường Phát