Lắp đặt cabin tắm tại Ocean Park Gia Lâm

Một số hình ảnh: