Vingroup / DA Vinhomes Smart City – Hà Nội

Chủ đầu tư: Vingroup / DA Vinhomes Smart City  – Hà Nội